យើងជាអ្នកផលិតគ្រឿងបន្លាស់ TDK AI (Auto Inserter/Thru-hole machine) ដែលមានឯកទេសក្នុងការផលិតគ្រឿងបន្លាស់ AI ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ជួរពេញលេញ ផលិតផលមួយចំនួនត្រូវបានកែលម្អ ដោយប្រើប្រាស់ដែក tungsten ដែកថែបកាបូន ប្រើប្រាស់បានយូរ។ ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់!

ផលិតផលមួយចំនួនមានដូចខាងក្រោម ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបន្ថែមសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!