យើងជាអ្នកផលិតគ្រឿងបន្លាស់ Panasonic AI (Auto Inserter/Thru-hole machine) ដែលមានឯកទេសក្នុងការផលិតគ្រឿងបន្លាស់ AI ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ជួរពេញលេញ ផលិតផលមួយចំនួនត្រូវបានកែលម្អ ដោយប្រើប្រាស់ដែក tungsten ដែកកាបូន ប្រើប្រាស់បានយូរ។ ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់!

ម៉ូដែលបញ្ចូលស្វ័យប្រវត្តិគឺ៖ AVB, AVF, AVK, AVK2, AVK2B, RH, RH6, RHU, RH2, RH3, RHS, RHS2B

ផលិតផលមួយចំនួនមានដូចខាងក្រោម ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបន្ថែមសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!

 

123456បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/24